click for english

 

SANART II. Türkiye Estetik Kongre ve Sergisi
“Değişen Coğrafyalar, Değişen Paradigmalar”

Mersin Üniversitesi,
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi

KONGRE

SANART II. Türkiye Estetik Kongresi, SANART Görsel Kültür ve Estetik Derneği, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 24-26 Ekim 2013 tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirilecektir.

Kongre estetik ile ilgili tüm disiplinlere, düşün, sanat ve tasarım alanlarına açıktır. Estetiğin felsefi, sanatsal, kültürel, toplumsal, politik ve diğer tüm boyutlarıyla tartışılacağı bu etkinliğin Türkiye'de güncel estetik araştırmalarını bir araya getiren bir platform oluşturması hedeflenmektedir.

Kongrenin teması “Değişen Coğrafyalar, Değişen Paradigmalar” olarak belirlenmiştir. Küresel ölçekte ekonomi ve siyasi coğrafyada ortaya çıkan değişim ile teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, toplumların ve bireylerin var olma biçimlerinde kökten bir değişimi de beraberinde getirmektedir. Binyıl dönümünden bu yana “bilgi çağı” olarak adlandırılan bu yeni dönemde, “yeni dünya düzeni”ne koşut olarak ortaya çıkan toplumsal ve kültürel oluşumları toplumbilimciler, “ağ toplumu”, “tüketim toplumu”, “tüketim kültürü” vb. nitelemelerle kavramsallaştırmaktadır. Dünyada bir yandan ana akım söylem "pazar" ve "tüketim", "erk" ve "güç" yarışına odaklanırken, öte yandan küresel ısınma ve büyük çaplı doğal/insan kaynaklı afetler ile dünyanın geleceğine ilişkin felâket senaryoları karşısında çevreci bilincin yaygınlaşması uluslararası çevre politikalarını belirlemektedir.

Tüm bu gelişmeler sanat, tasarım, mimarlık pratiklerini ve mekânı biçimlendiren süreçleri doğrudan etkiler ve dönüştürürken sanatın, çevre tasarımı ve estetik kuramlarının yeni paradigmalarını da belirlemektedir. Bu kongrede, küresel ölçekteki bu değişimin farklı yüzleriyle “Değişen Coğrafyalar, Değişen Paradigmalar” teması çevresinde tartışılması amaçlanmaktadır.
Kongrede tartışılması önerilen konular, sanat ve estetik, kültür medya ve estetik, politika ve estetik, çevre ve estetik, değişen coğrafyalarda sanat ve estetik başlıkları altında ayrıntılandırılmıştır:

——Sanat ve Estetik
————Sanat ve estetik kuramlarında yeni paradigmalar
————Görsel kültür ve estetik

—— Kültür, Medya ve Estetik
————Yeni dünya düzeninde tüketim kültürü, sanat ve mimarlık,
————Bilgi çağında ağ toplumu, medya ve estetik
————Simulatif evrende görüntü estetiği,
————Sanal dünyada tasarım ve değişen estetik

——Politika ve Estetik
————Erk ve sanat
————Erk ve mimarlık
————İktidar ve kültür-sanat politikaları
————Sanat ve muhafazakârlık
————Apolitikleşen sanat
————Kamusal sanat ve kamusal mekânda sanat
————Politika ve kamusal mekân

——Çevre ve Estetik
————Doğa ve sanat
————Algı ve çevre estetiği
————Ekolojik mimarlık, çevre tasarımı ve ekolojik sanat
————Kentsel başkalaşım ve kent estetiği
————Başkalaşan dünyada kimlik arayışları

——Değişen Coğrafyalarda Sanat ve Estetik
————Merkez-çevre ilişkileri, sanat ve mimarlık
————Kentler arası rekabette sanat, mimarlık ve estetik
————Savaş, sanat, mimarlık ve değişen çevreler
————Akdeniz coğrafyasında sanat ve estetik

Kongre Koordinatörleri: Prof. Dr. Cânâ Bilsel (SANART Başkanı, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Nurseren Tor (Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Danışma Kurulu: Prof. Dr. Jale Erzen, Prof. Dr. Ali Cengizkan, Prof. Dr. Kıymet Giray, Prof. Dr. Tamer Gök, Prof. Berika İpekbayrak, Bedriye Işık, Ahter Kıral, Yasemin Lümalı, Prof. Dr. Güven Arif Sargın, Teoman Sungur, Fazıl Tütüner, Prof. Dr. Zuhal Ulusoy, Doç. Dr. Mehmet Ali Uysal, Prof. Dr. Candan Ülkü, Prof. Dr. Çetin Veysal, Selma Yağcı, Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

Bilim Kurulu: Prof. Dr. Ayşe Azman, Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, Prof. Dr. Cânâ Bilsel, Prof. Dr. Serra Durugönül, Doç. Dr. Senem Duruel, Yrd. Doç. Dr. Sevil Enginsoy Ekinci, Doç. Dr. Elvan Altan Ergut, Şeref Erol, Prof. Dr. Kıymet Giray, Doç. Dr. Berin Gür, Doç. Dr. Kemal Kavas, Doç. Dr. Taşkıner Ketenci, Prof. Dr. Güven Arif Sargın, Prof. Dr. Ayşen Savaş, Prof. Dr. Zeynep Sayın, Prof. Dr. Nurseren Tor, Prof. Dr. Belgin Turan Özkaya, Prof. Dr. Halil Turan, Prof. Dr. Zuhal Ulusoy, Prof. Dr. Candan Ülkü, Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

Sanat Kurulu: Mehmet Aksoy, Prof. Dr. Cânâ Bilsel, Juan Botella Lucas, Ali Dirier, Doç. Dr. Senem Duruel, Mehmet Erdener, Prof. Dr. Jale Erzen, Ödül Işıtman, Prof. Kemal İskender, İrfan Önürmen, Denizhan Özer, Ayhan Sonyürek, Prof. Nurseren Tor, Doç. Dr. Mehmet Ali Uysal, Yrd. Doç. Dr. Tuncay Yüce

Düzenleme Kurulu

Kongre Düzenleme: Prof. Dr. Cânâ Bilsel, Prof. Nurseren Tor, Arş. Gör. Gizem Aydın, Öğr. Gör. Dr. Burak Belge, Züleyha Sara Belge, Arif Bağcıvan, Yrd. Doç. Orçun Çadırcı, Yrd. Doç. Dr. İrem Dizdar, Yrd. Doç. Dr. İpek Durukan, Öğr. Gör. Şeref Erol, Aslıhan Günhan, Öğr. Gör. Mustafa Kibarkaya, Yasmina Lokmanoğlu, Yrd. Doç. Veli Mert, Yrd. Doç. Dr. Nida Naycı, Azize Özbek, Özgün Özçakır, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sarıkaya Levent, Yrd. Doç. Dr. Hayriye Oya Saf, Öğr. Gör. Gülcan Şenyuvalı, Tülin Selvi Ünlü, Ebru Şahin, Arş. Gör. Damla Temiz Doç. Dr. Tolga Ünlü, Yrd. Doç. Dr. Meltem Uçar, Yrd. Doç. Savaş Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Fikret Zorlu

Sergi Düzenleme: Yrd. Doç. Orçun Çadırcı, Öğr. Gör. Murat Çelik, Yrd. Doç. Can Küçüktepepınar, Yrd. Doç. Veli Mert, Öğr. Gör. Kaan Seven, Öğr. Gör. Gülcan Şenyuvalı, Özgür Tosun, Doç. Zeki Umay, Yrd. Doç. Özge Usluca, Yrd. Doç. Ayşe Yüce, Yrd. Doç. Tuncay Yüce, Prof. Dr. Mustafa Yüksel

ve Mersin Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakülteleri öğrencileri.

Kongreye katılım
Katılımcılar, kongreye bildiri veya yapıtlarıyla katılabilirler.

Bildiri ile katılım
Kongreye bildiriyle katılmak isteyenlerin, 300 sözcükten oluşan bildiri özetleriyle birlikte kısa özgeçmişlerini sanartestetikkongresi@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri özetleri düzenleme kurulu tarafından alındığında e-mail ile “alındı” bildirimi yapılacaktır.

Bildirilerin kongre programı ve bildiri özetleri kitabında yer alabilmesi için kongre katılım ücretinin yatırılması ve kaydolunması gerekmektedir.

Kongrede sunulan bildiriler arasından seçilenler II. Estetik Kongresi Bildiriler kitabında yayınlanacaktır. Katılımcıların bildirilerinin tam metinlerini, bilgisayar çıktısı ve elektronik (CD) olarak kongre sırasında kayıt masasına teslim etmeleri gerekmektedir.

SERGİ

Eserle katılım
Kongreye eserle katılım her türlü sanat alanına açıktır. Eserleriyle katılmak isteyenlerin, hangi alanda eser sergileyeceklerini belirtmeleri, özgeçmişleri ile birlikte son beş yılda yapmış oldukları beş eser ve kongre konusuna uygun olarak hazırlayacakları eserin bir ön çalışmasının (eskiz, maket fotoğrafı, sinopsis vb.) basıma uygun olarak taranmış formatta (jpeg formatında ve 300 dpi çözünürlükte) sanartestetikkongresi@gmail.com adresine e-mail ile göndermeleri gerekmektedir.

Bu öneriler düzenleme kurulu tarafından alındığında e-mail ile “alındı” bildirimi yapılacaktır.

Sergide yer alacak olan eserler Sanat Kurulu tarafından yapılacak seçme sonucunda belirlenecektir. Seçilen eserlerin ön çalışmalarının Bildiri Özetleri ve Ön Çalışmalar kitapçığında yer alabilmesi için kongre katılım ücretinin yatırılması ve kaydolunması gerekmektedir.


Sergi Mekânları
Kongreye katılan sanatçıların eserleri Mersin Kongre Merkezi Sergi Sarayı, Devlet Resim Heykel Müzesi Galerisi, İçel Sanat Kulübü ve diğer sergi mekânları ile kamusal mekânlarda sergilenecek, sergilerin açılışı kongre başlangıcında yapılacaktır.


Kongre Takvimi

Kongreye katılım çağrısı
07 Haziran 2013
Bildiri Özetlerinin ve eser ön çalışmalarının teslimi için son tarih
04 Ağustos 2013
Eser Değerlendirme Toplantısı  
14-24 Ağustos 2013

Seçilen eserlerin ilanı

29 Ağustos 2013
Seçilen bildirilerin ilanı
29 Ağustos 2013

Kongre programı için tıklayınız...

Konaklama ve Ulaşım hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...

 

Genel Mersin Haritası için tıklayınız...

Yakınlaştırılmış Mersin Haritası için tıklayınız...

 


SANART Association of Aesthethics and Visual Culture © 2005